1.4401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Ανοξείδωτος χάλυβας χημικών ουσιών. Είναι ο ενδεδειγμένος χάλυβας για θάλασσα. Κολλάει με ανοξείδωτα ηλεκτρόδια.

Αντοχή σε θερμοκρασία 600 – 650 °C.