1.6582

       

 

 

               Σημείο Διαρροής: 685 ~ 980 N/mm2

               Όριο Θραύσεως: 880 ~ 1370 N/mm2

               Σκληρότητα: 235 ~ 360 Brinell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Χάλυβας κατάλληλος για άξονες, ημιαξόνια, ακραξόνια, κοχλίες, περικόχλια και γενικά για εξαρτήματα που έχουν υψηλές καταπονήσεις σε στρέψη, κάψη, εφελκισμό.
Προσφέρεται ανοπτημένο και απαλλαγμένο τάσεων με σχετική βαφή απο το εργοστάσιο. Βάφει στο λάδι και παίρνει ολική βαφή ή επιφανιακή (ενανθράκωση ή εναζώτωση). Κολάει με ηλεκτρόδια superchrom.

Προσοχή:
Στην κατεργασία, εάν χρειάζεται, πρώτα τρυπιέται και μετά κατεργάζεται η επιφάνεια.