Σημείο Διαρροής: 560 ~ 885 N/mm2

               Όριο Θραύσεως : 780 ~ 1270 N/mm2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:
Όπως το 1.6582 με χαμηλότερες αντοχές.