1.5919

 

 

 

               Σημείο Διαρροής: 550 ~ 700 N/mm2

               Όριο Θραύσεως: 900 ~ 1300 N/mm2

               Σκληρότητα: 217 Brinell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Χάλυβας κατάλληλος για οδοντωτούς τροχούς, πύρους, τρόχιλους, έκκεντρα, ατέρμονες και γενικά αντικείμενα που χρήζουν επιφανειακής βαφής. Βάφεται στο λάδι και αυξάνεται η σκληρότητα στην επιφάνεια μέχρι 63 HRC.