1.4841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Χάλυβας αντιμαγνητικός για θερμοκρασίες 1150 – 1200 °C. Κατάλληλος για θειούχα οξειδωτικά αέρια, λέβητες πετρελαίου, προπανίου, ηλεκτρικούς φούρνους. Κατεργάζεται εν ψυχρώ. Κολλάει με ηλεκτρόδια του ιδίου τύπου.