Βελτιωμένος WN 1.6582

Χάλυβας κατάλληλος για άξονες, ημιαξόνια, ακραξόνια, κοχλίες, περικόχλια και γενικά για εξαρτήματα που έχουν υψηλές καταπονήσεις σε στρέψη, κάμψη, εφε... Περισσότερα...

 

Βελτιωμένος WN 1.7225

Όπως το 1.6582 με χαμηλότερες αντοχές. Περισσότερα...

 

  CK-60-W.N. 1.1221 Κατασκευών

Ανθεκτικός χάλυβας σκληρότητας 230-240 Brinell. Κατάλληλος για περικόχλια, κοχλίες, κόπλερ, σφήνες κ.λπ. Βάφει στο νερό και αποκτά σκληρότητα περι... Περισσότερα...

 

  Ενανθρακώσεως W.N. 1.5919

Χάλυβας κατάλληλος για οδοντωτούς τροχούς, πύρους, τρόχιλους, έκκεντρα, ατέρμονες και γενικά αντικείμενα που χρήζουν επιφανειακής βαφής. Βάφεται στο λάδι και αυξάνεται η σκλ... Περισσότερα...

  CK-45-W.N. 1.1191 Κατασκευών

Ανθεκτικός Χάλυβας σε στρέψη και επιμήκυνση. Βάφει στο νερό περισσότερο στην επιφάνεια. Κολλάει  ηλεκ... Περισσότερα...

 

Ανοξείδωτος θαλάσσης AISI 304

Αντιμαγνητικός ανοξείδωτος χάλυβας θαλάσσης. Αντοχή σε θερμοκρασίες μέχρι 400 - 450 °C. Κολλάει με α... Περισσότερα...

 

Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 316

Ανοξείδωτος χάλυβας χημικών ουσιών. Είναι ο ενδεδειγμένος χάλυβας για θάλασσα. Κολλάει με ανοξείδωτα ηλεκτ... Περισσότερα...

 

  CK-45-W.N. Κατασκευών Καλιμπρέ

Ανθεκτικός Χάλυβας σε στρέψη και επιμήκυνση. Βάφει στο νερό περισσότερο στην επιφάνεια. Κολλάει  ηλεκ... Περισσότερα...